¿Com es pot millorar la relació amb els proveïdors?