Comptes per cobrar

eBit Cuentas por cobrar permet enviar el 100% de les factures a clients de forma electrònica. A més:

  • Automatitza el procés d’emissió i enviament de factures a clients.
  • S’integra amb qualsevol ERP.
  • Obté les dades necessàries per generar els documents electrònics de la factura.
  • Adapta la factura electrònica a qualsevol format.
  • Dota de validesa legal la factura amb certificat digital.
  • Disposa d’un portal per als clients amb tota la informació que necessiten.
  • Millora el Cash Management Financer i Operatiu.
  • Garanteix l’entrega de factures al 100% dels destinataris.

Les solucions estan pensades per a agilitzar, sistematitzar i simplificar les tasques dels nostres clients i el desenvolupament de solucions específiques d’acord amb la casuística de cada empresa, recolzats en l’experiència i capacitat dels qui formem part de la companyia.