Casos d’Èxit

JA CONFIEN EN NOSALTRES

dia logo

Millores en la comunicació amb els proveïdors i transportistes.

“La solució eBIT 400 ens ha permès millorar considerablement la comunicació amb els nostres proveïdors i transportistes, prestant d’aquesta manera un millor servei pel que fa a l’entrega de documentació, comandes, càrrecs, etc.”

Sr. Antonio Regatos
Organització i Sistemes a DIA

Reptes

 • Automatitzar processos d’enviament de documentació a proveïdors i transportistes.
 • Maquetació de documents àgil i senzilla.
 • Proporcionar a l’ERP (IBM iSeries) l’interface necessari per a enviar/rebre eMail, Fax i SMS.

Solució

 • eBIT 400

Beneficis

 • Simplificació i optimització del procés de reaprovisionament.
 • Menys recursos d’empresa necessaris.
 • Reducció de costos.
 • Millor comunicació amb els proveïdors.
 • Més volum de transaccions i de negoci.
SUZUKI
Consolidació del punt de documentació i consulta de la facturació.
“La solució eBIT CxC ens ha permès consolidar el punt de documentació i consulta de la facturació provinent de diferents aplicacions.
Ara podem veure i gestionar millor tots els documents associats al cicle de venda. A més, al ser una solució escalable, ens és possible abordar altres projectes com la gestió documental, l’automatització de factures de proveïdors, la gestió d’albarans, workflows, etc.”

Sr. Ángel Pulido
Director ITC Suzuki

Reptes

 • Agilitzar el tractament de les factures de clients
 • Eliminar l’ús del paper
 • Unificar l’arxiu

Solució

 • eBIT CxC

Beneficis

 • Suzuki ha millorat el seu servei, amb més eficàcia i exactitud a l’hora de tractar les factures. La implementació de la solució eBIT Cuentas x Cobrar ha permès a l’empresa estalviar costos, incrementant així la productivitat de la companyia.
cinesa-logo

Millora dels circuits interns i de la qualitat de servei als clients.

“La solució eBIT 400 OEM ens ha ajudat a millorar circuits interns i la qualitat de servei als nostres clients.

Tot el disseny i la maquetació de les nostres factures generades des de JD Edwards és dut a terme de manera molt àgil al servidor, per a la seva posterior aprovació i enviament al client final.”

Sr. Manel Nuñez
Director de Sistemes d’Informació CE CINESA-UCI

Reptes

 • Agilitzar el procés del cicle de caixa i del cobrament de les factures generades des de l’ERP JD Edwards.
 • Integració amb la seva plataforma IBM iSeries.

Solució

 • eBIT 400 OEM integrat amb ERP (JD Edwards) + Esker DeliveryWare.

Beneficis

 • Simplificació y optimització del procés de facturació.
 • Menys recursos d’empresa necessaris.
 • Reducció de costos.
 • Millor comunicació amb els clients.
 • Més volum de transaccions i de negoci.
 • Magatzems.
venca

Convivència de les aplicacions de negoci desenvolupades en RPG amb el món .NET.

“VENCA tenia clara la intenció d’abordar un projecte de gran envergadura, com és la convivència de les seves aplicacions de negoci desenvolupades en RPG amb el món .NET.

En aquest punt eren moltes les incògnites i els dubtes ens sorgien, així que la funció de consultoria duta a terme per Bit ON Consultores ens va permetre tenir clar tant el camí a seguir com les eines a utilitzar, així com la formació requerida per a abordar amb èxit el nostre projecte.”

Sr. Jaime Ramos
Director d’Informàtica a VENCA

Reptes

 • Poder fer conviure i utilitzar en diferents entorns de forma transparent i eficaç les aplicacions de negoci RPG i .NET.
 • Obtenir informació consolidada i actualitzada de les possibilitats que ofereix el mercat, per a assegurar la presa de decisions.

Solució

 • Consultoria.

Beneficis

 • Poder prendre les decisions i abordar el projecte amb plenes garanties.
 • Conèixer les tecnologies més adequades per a la problemàtica.
dhl

Canvi del sistema de gestió documental per una solució oberta, flexible i robusta.

“eBIT EasyDocs és una eina àgil i fàcil d’utilitzar, amb múltiples opcions que cobreixen diferents necessitats sense desenvolupaments externs.”

Responsable de Programme Management
DHL Parcel Iberia

Reptes

 • Canviar el sistema de gestió documental per una solució oberta i flexible.
 • Creixement i robustesa: capacitat de gestionar una mitjana de 100.000 documents al dia.

Solució

 • eBit EasyDocs
seur

Millora del procés de facturació electrònica, reducció del temps de manipulació.

“Amb la solució eBIT Cuentas x Cobrar hem pogut millorar el nostre procés de facturació electrònica, reduint temps de manipulació i, de manera directa, la satisfacció global dels nostres clients.

Gràcies a eBIT Cuentas x Cobrar, el client disposa de forma immediata de la factura electrònica firmada i entregada per diferents canals (eMail, FTP, Portal Web, etc.).

Ara estem en una excel·lent posició per poder abordar nous projectes, com la gestió documental, workflows, digitalizació certificada de factures de proveïdors, gestió d’albarans, etc.”

Sr. Fernando Parra
Responsable facturació electrònica de SiF

Reptes

 • Optimitzar procés facturació

Solució

 • eBIT CxC (Cuentas x Cobrar)

Beneficis

 • Com a resultat de la implementació de la solució eBIT Cuentas x Cobrar, SEUR GEOPOST ha obtingut significatives millores en la qualitat del servei, eficàcia, exactitud i estalvi de costos. El temps dedicat a la facturació i a la gestió d’incidències s’ha reduït significativament, permetent al personal del departament d’administració dedicar els seus esforços a tasques que aportin més valor.
red poin

Eliminació del paper preimprès i millora del procés de facturació.

“eBIT 400 ens ha permès millorar el procés de facturació, prestant als nostres clients un servei més ràpid i eficient.

També hem aconseguit eliminar el paper preimprès, que ens limitava l’adaptació del document a la nostra imatge corporativa. Aquesta també s’ha millorat amb la maquetació que ens aporta el producte.”

Srta. Marta Badia

Responsable d’Administració a Red Point.

Reptes

 • Agilitzar la facturació a clients.
 • Eliminar el paper preimprès.
 • Implementar la firma electrònica.

Solució

 • eBIT 400

Beneficis

 • Red Point pot gastar menys recursos en facturació i destinar-los a tasques de més valor. El procés se simplifica y optimitza, mentre que els costos es redueixen. La comunicació amb els clients també s’ha vist afectada positivament. Per altra banda, la firma electrònica s’ha implementat de manera satisfactòria a l’empresa. A més, la maquetació ha millorat la imatge corporativa i s’ha dut a terme d’una manera molt àgil.
soler palau

Reducció dels costos d’explotació i millora de la visibilitat del circuit d’aprovació de factures.

“La solució eBIT for KOFAX ens ha ajudat a reduir significativament els nostres costos d’explotació i a millorar la visibilitat de tot el circuit d’aprovació de factures.

Ara estem en una excel·lent posició per a poder processar no només els documents de factures dels nostres proveïdors amb una solució estandarditzada (des de la captura a l’arxivat, passant per tot el flux de treball) sino també altres tipus de documentació, com albarans, contractes, documentació legal, etc.”

Sr. Jorge Casino
Director d’Administració a SOLER & PALAU

Reptes

 • Agilitzar el procés de tractament de les factures de proveïdors.
 • Workflow d’aprovació i integració amb el sistema ERP existent (JD Edwards).

Solució

 • eBIT for KOFAX + KOFAX Transformation + VRS.

Beneficis

 • Com a resultat de la implementació de la solució eBIT for KOFAX, Soler & Palau ha obtingut significatives millores pel que fa a productivitat, eficàcia, exactitud i estalvi de costos. El temps total per a processar les factures de proveïdors a Soler & Palau s’ha reduït significativament i, gràcies a la disminució de les tasques manuals de processament, el personal del departament d’administració de Soler & Palau ha pogut dedicar els seus esforços a tasques de més valor.
saplex
Reducció del temps de generació d’informes referents al seguiment de producció.
“Les necessitats més urgents de SAPLEX consistien a reduir el temps de generació d’informes referents al seguiment de la producció de les nostres màquines de la cadena de producció.”

Sr. Antoni Pasarisas
Responsable de Sistemes d’Informació a SAPLEX

Reptes

  • Obtenir una informació consolidada i actualitzada per assegurar la presa de decisions.
  • Integrar l’autentificació amb el seu directori actiu de Microsoft.
 • Accedir als informes des dels seus dispositius mòbils iPhone.

Solució

 • Pentaho BI Suite.

Beneficis

  • Estalvis en costos de producció.
  • Menys temps de procés, més productivitat.
 • Personal més satisfet i motivat.
bac-valves-logo

Construcció d’un portal web per als clients, millorant la qualitat de servei.

“Amb la solució eBIT EasyDocs hem pogut construir un portal web per als nostres clients, millorant el nostre compromís amb la qualitat del servei i, de forma directa, la satisfacció global dels nostres clients.

Gràcies a eBIT EasyDocs, el client disposa d’accés a aquella informació rellevant relacionada amb el procés de producció de les seves comandes. Ara estem en una excel·lent posició per a poder abordar altres projectes documentals: portal del treballador, documentació ISO, digitalització certificada de factures de proveïdors, gestió d’albarans, etc.”

Sr. Manel Pérez
IT Manager a BAC VALVES

Reptes

 • Creació portal de Clients.

Solució

 • eBIT EasyDocs

Beneficis

 • Com a resultat de la implementació de la solució eBIT EasyDocs, BAC VALVES ha obtingut significatives millores en productivitat, eficàcia, exactitud i estalvi de costos. El número de trucades dels clients s’ha reduït significativament i, gràcies a la disminució de les tasques manuals de processament, el personal del departament d’administració ha pogut dedicar els seus esforços a tasques que aporten més valor.
proclinic

La solució eBIT  ha ajudat a reduir significativament els costos d’explotació.

“La solució eBIT ens ha ajudat a reduir significativament els nostres costos d’explotació.

Ara estem en una excel·lent posició per a processar els nostres documents (confirmacions de comandes, factures, albarans) amb una solució estandarditzada — des de la captura a l’arxivat, passant per tot el flux de treball.”

Sr. Pedro Sánchez
Responsable de Sistemes d’Informació a PROCLINIC

Reptes

 • Agilitzar els processos de tractament de la documentació rebuda de proveïdors i clients.
 • Integració amb el sistema ERP SAP existent.

Solució

 • KOFAX Capture + KOFAX Transformation + VRS

Beneficis

 • Com a resultat de la implementació de la solució de KOFAX, Proclinic ha obtingut significatives millores en productivitat, eficàcia, exactitud i estalvi de costos. El temps total per a processar les confirmacions de compra a Proclinic s’ha reduït fins a un 40% en alguns casos i, gràcies a la significativa disminució de les tasques manuals de processament, el personal del departament de compres de Proclinic ha pogut dedicar els seus esforços a altres àrees.
Macmillan

Reducció dels costos d’explotació i millora de la visibilitat de diferents processos.

“La solució eBIT for SAP ens ha ajudat a reduir significativament els nostres costos d’explotació i a millorar la visibilitat de diferents processos a la nostra companyia: Factures de Proveïdors, Comandes de Clients i Facturació electrònica.

Al ser una solució modular, eBIT for SAP ens ha permès anar incorporant paulatinament els diferents verticals, simplificant el desplegament, la gestió i el manteniment dels mateixos, així com la unificació d’eines de treball dels nostres usuaris. Ara estem en una excel·lent posició per a poder abordar altres projectes com la gestió documental, de cara a organitzar la resta de documentació de la companyia (albarans, contractes, documentació legal, etc.)”

Sr. Javier Turégano
IT Manager a MACMILLAN IBERIA

Reptes

 • Agiltzar el procés de tractament de les factures de proveïdors.
 • Agilitzar el procés de tractament de les Comandes de Clients.
 • Facturació electrònica + FACe.
 • Workflow d’aprovació i integració amb el sistema ERP existent.

Solució

 • eBIT for SAP

Beneficis

 • Com a resultat de la implementació de la solució eBIT for SAP, Macmillan Iberica ha obtingut significatives millores en productivitat, eficàcia, exactitud i estalvi de costos. El temps total per a processar les factures de proveïdors o les comandes de Clients a Macmillan Iberica s’ha reduït significativament i, gràcies a la disminució de les tasques manuals de processament, el personal del departament d’administració ha pogut dedicar els seus esforços a tasques que aportin més valor.
Qermam Homs

Millora del procés de facturació i reducció de temps de manipulació.

“Amb la solució eBIT Cuentas x Cobrar hem pogut millorar el nostre procés de facturació, reduint temps de manipulació i, de manera directa, la satisfacció global dels nostres clients.

Gràcies a eBIT Cuentas x Cobrar, el client disposa de forma ràpida tant de la factura com dels seus albarans associats, tot en un document de fàcil lectura. Ara estem en una posició excel·lent per a abordar altres projectes com la gestió documental, el portal web del client, la digitalització certificada de factures de proveïdors, etc.”

Germans Homs Lloguer de Maquinaria 1852, S.L.

Reptes

 • Optimizar procés facturació

Solució

 • eBIT CxC (Cuentas x Cobrar)

Beneficis

 • Com a resultat de la implementació de la solució eBIT Cuentas x Cobrar, GERMANS HOMS ha obtingut significatives millores en qualitat de servei, eficàcia, exactitud i estalvi de costos. El temps dedicat a la facturació i a la gestió d’incidències s’ha reduït significativament, permetent al personal del departament d’administració dedicar els seus esforços a tasques que aportin més valor.
TEPSA

Automatització de múltiples processos i implementació d’un portal de formació.

“La solució eBIT EasyDocs ens ha permès optimitzar la gestió dels documents de l’empresa. Hem aconseguit agilitzar, sistematitzar i simplificar les tasques del nostre dia a dia: el processament de les factures de proveïdors i de clients, les comandes de clients, albarans i fins i tot desplegar un portal de formació pels treballadors de TEPSA. Cadascuna de les solucions ha tingut com a conseqüència un augment directe de la productivitat; per això, seguirem afegint més funcionalitats en un futur.”

Sr. Francesc Surós

Head of IT a TEPSA

Reptes

 • Digitalitzar la informació y eliminar el paper.
 • Agilitzar el procés de tractament de les factures de proveïdors i clients, comandes de clients i albarans, entre altres tipus de documentació.
 • Implementar el portal de formació eLearning.

Solució

 • eBIT EasyDocs

Beneficis

 • Amb una integració perfecta a l’ERP, TEPSA ha aconseguit reduir significativament els costos d’explotació gràcies a la versatilitat de la solución. S’ha eliminat el paper i s’ha reduït el temps de gestió dels documents. Això, al seu torn, ha permès que els treballadors es puguin dedicar a tasques de més valor. Ara la informació està segura i centralitzada, i els processos són més eficients i eficaços.
Salica

Millora de la comunicació amb clients y reducció del temps del procés de facturació.

La solució eBIT 400 ens ha permès millorar considerablement la comunicació amb els nostres clients. Gràcies a l’automatització del procés de facturació a clients hem aconseguit reduir els temps del procés i el cicle de caixa.”

Departament de sistemes de SALICA

Reptes

 • Automatitzar processos d’enviament de factures a clients.
 • Maquetació i arxivat dels documents de forma àgil i senzilla.
 • Processar l’spool del IBM AS400 generat per l’ERP Open2000.

Solució

 • eBIT 400

Beneficis

 • Simplificació y optimizació del procés d’enviament de factures a clients.
 • Menys recursos d’empresa necessaris.
 • Reducció de costos.
 • Millor comunicació amb els clients.
 • Més volum de transaccions i de negoci.