Comptes per pagar

eBit Cuentas por pagar és una solució que automatitza els documents que intervenen en el cicle de compra i comptabilitza les factures de proveïdors/creditors en el sitema de gestió del client. A més, inclou:

  • Reducció de temps i costos del procés.
  • Optimització de les tasques del personal administratiu.
  • Digitalització certificada.
  • Portal del proveïdor.
  • Connectors específics per a JD Edwards, SAP/R3, Sage X3, MRP400, Milena.
  • Extracció automatitzada de les dades per a la seva validació i integració a l’ERP.
  • Circuit de verificació i aprovació de factures.

Les solucions estan pensades per a agilitzar, sistematitzar i simplificar les tasques dels nostres clients i el desenvolupament de solucions específiques d’acord amb la casuística de cada empresa, recolzats en l’experiència i capacitat dels qui formem part de la companyia.