Gestió de comandes de clients

eBit Gestión de pedidos de clientes és una solució que permet gestionar de manera automàtica les comandes de clients. A més:

  • Digitalitza les comandes.
  • S’integra a les aplicacions corporatives.
  • Crea workflows d’aprovació.
  • Agilitza i millora l’atenció al client.
  • Compta amb arxiu digital.
  • Redueix el temps de cobrament.
  • Extreu les dades de manera automàtica i les envia a l’ERP.

Les solucions estan pensades per a agilitzar, sistematitzar i simplificar les tasques dels nostres clients i el desenvolupament de solucions específiques d’acord amb la casuística de cada empresa, recolzats en l’experiència i capacitat dels qui formem part de la companyia.