eBit 400

eBit 400 és una solució que permet automatitzar processos de negoci per als sistemes AS400/iSeries. A més, inclou:

  • Maquetació dels documents.
  • Extracció i validació de les dades (OCR).
  • Possibilitat d’arxiu digital.
  • Firma electrònica simple i avançada.
  • Connectors per a fax, e-mail, SMS, correu postal, portal web o eBit EasyDocs.

Les solucions estan pensades per a agilitzar, sistematitzar i simplificar les tasques dels nostres clients i el desenvolupament de solucions específiques d’acord amb la casuística de cada empresa, recolzats en l’experiència i capacitat dels qui formem part de la companyia.