Política de Privacitat

De conformitat amb allò disposat a la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter personal, l’Usuari queda informat del següent:

 1. RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Bit ON Consultores S.L (d’ara endavant, BitON).

NIF: B-61680591

Domicili Social: Calle Mandri, 66,  08022 Barcelona.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals aportades que ens faciliten a través de qualsevol dels nostres serveis seran incorporades a registres de tractament de titularitat de BitOn amb les següents finalitats:

 • Gestionar els Usuaris del Lloc Web i, en tal cas, l’activació i administració de l’alta com a Usuari a l’àrea reservada del Lloc Web.
 • Prestar els serveis inclosos al Lloc Web i/o facilitar la informació sol·licitada, ja sigui via web, per correu electrònic o telefònicament. Les trucades telefòniques podran ser gravades amb la finalitat de garantir la qualitat del servei.
 • Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre BitOn i els Usuaris.
 • Oferir a l’Usuari productes i serveis o continguts personalitzats mitjançant l’obtenció de perfils i tasques de segmentació o CRM, ampliant, millorant aquells amb els quals el Client compti actualment.
 • En aquells casos en què l’Usuari expressament ho consenti, remetre comunicacions publicitàries i informació, per diferents mitjans (correus electrponics, SMS, correu postal…), sobre BitON, o de tercers, sobre les seves activitats, productes, serveis, ofertes, enquestes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa que pugui resultar d’interès o utilitat a l’Usuari, relacionats amb el sector de la tecnologia.
 • Igualment, en cada procés on l’Usuari faciliti les seves dades personals serà informat del caràcter obligatori o facultatiu del seu emplenament, i de les conseqüències de no subministrar-les.
 1. DADES PERSONALS DE TERCERS

En cas que les dades personals aportades les gestionés un tercer, BitON garanteix que ha informat a aquest tercer d’aquesta Política de Privacitat i ha obtingut l’autorització per a faciñitat les dades proporcionades amb les finalitats assenyalades.

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre que es mantingui la relació contractual, no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat i no hagin d’eliminar-se per ser necessaris pel compliment d’una obligació legal o per la formulació, exercici i defensa de reclamacions.

Si l’Usuari revoca el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejades a disposició de l’Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les mateixes.

 1. LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

BitON es troba legitimada per a dur a terme el tractament de les dades personals en base a què:

 • El client ha aportat les seves dades personals per a relacions precontractuals o contractuals.
 • L’Usuari o client ha prestat el seu consentiment informat per a l”enviament de comunicacions comercials, per a la instal·lació de sistemes de segui,ent que informen sobre hàbits de navegació segons la Política de Cookies, o per a l’enviament d’informació requerida a través de formularis de contacte.
 • Existeixen obligacions legals que requereixen del tractament de les dades personals, d’acord amb els serveis prestats.
 1. CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Totes les cessions que a continuació s’indiquen resulten necessàries per al compliment de les finalitats anteriorment indicades, o bé es duen a terme en compliment d’una obligació legal. Les dades personals podran ser cedides a:

 • Las marques del grup BitON
 • Les Administracions Públiqurs y l’Administració de Justícia.
 • Els proveïdores de serveis informàtics
 1. DRETS DELS INTERESSATS

Els Usuaris/clients poden exercitar davant BitOn els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició, portabilitat, i a oposar-se a decisions individuals automatitzades. Així mateix, podran revocar el seu consentiment en cas que l’hagin atorgat per a alguna finalitat específica, podent modificar les seves preferències en tot moment.

Podran exercitar-se a través del correu electrònic: info@biton.es, o a la següent direcció (Ref.: Protecció de Dades Personals), Carrer Mandri, 66 08022 – Barcelona (Espanya).