Software de Gestió Documental

logo_eBIT-EasyDocs

Buscar, crear i organitzar els teus documents ràpidament. Optimitzar el temps i els recursos automatitzant processos.

logo_eBIT-gestion-de-pedidos

Gestionar de manera automàtica i amb total seguretat les comandes, eliminant qualsevol error i satisfent els teus clients. Tot molt més ràpid.

eBit Pedidos de Clientes es la solució que diu adéu a la manera tradicional de gestionar les comandes i optimitza el teu temps i els teus recursos. Com?

• Digitalitza les comandes
• Extreu les dades de manera automàtica y les envia al ERP
• S’integra amb les aplicacions corporatives
• Crea workflows d’aprovació
• Compta amb arxiu digital
• Redueix el temps de cobrament
• Agilitza i millora l’atenció al client

logo_eBIT-cuentas_por_cobrar

Controlar els cobraments amb facilitat, seguretat i de manera automatitzada, estalviant temps i guanyant eficiència.

eBit CxC pot enviar el 100% de les factures a clients de forma electrònica. I no només això:

• Automatitza el procés d’emissió i enviament de factures a clients
• S’integra amb qualsevol ERP
• Obté les dades necessàries per a generar els documents electrònics de la factura
• Adapta la factura electrònica a qualsevol format
• Dota de validesa legal la factura amb certificat digital
• Disposa d’un portal pels clients amb tota la informació que necessiten
• Millora el Cash Management Financer i Operatiu
• Garantitza l’entrega de factures al 100% dels destinataris

logo_eBIT-cuentas_por_pagar

Gestionar les despeses i les factures de proveïdors amb processos automàtics eficaços per a tu i pels teus proveïdors, sense errors i amb tot el control.

eBit CxP millora tot el procés de comptes per pagar, automatitzant tots els documents que intervenen en el cicle de compra i comptabilitzant les factures al sistema de gestió del client (ERP). Altres funcionalitats serien:

• Digitalització certificada
• Portal del proveïdor
• Arxiu digital amb accés als documents des de l’ERP
• Connectors específics per a JD Edwards, SAP/R3, Sage X3, MRP400, Milena
• Extracció automatitzada de les dades per a la seva validació i integració a l’ERP
• Optimització de les tasques del personal administratiu
• Reducció de temps i costos del procés

logo_eBIT-400

Automatitzar processos de negoci de manera eficaç pel teu AS400/iSeries amb l’objectiu d’agilitzar i millorar la comunicació amb clients i/o proveïdors.

eBit 400 es pot integrar amb qualsevol ERP del món AS400/iSeries per a gestionar amb facilitat i de forma automàtica la informació desitjada. A més, possibilita:

• Maquetació dels documents
• Extracció y validació de les dades (OCR)
• Possibilitat d’arxiu digital
• Firma electrònica simple i avançada
• Connectors per a fax, e-mail, SMS, correu postal, portal web o eBitEasyDocs

eBIT TicketBAI

Complir amb les obligacions tributàries establertes per la normativa TicketBAI (TBAI) al nord d’Espanya.

eBit TicketBAI s’integra amb qualsevol ERP per a fer d’enllaç amb l’Agència Tributària. D’aquesta manera, les empreses de les tres Diputacions Forals i el Govern Basc poden presentar les factures i complir així amb la normativa TicketBAI (TBAI). Possibilita:

• La firma electrònica dels documents.
• L’autenticitat, integritat, traçabilitat i inviolabilitat dels registres.
• Reducció d’errors.
• Agilitat, eficiència i automatització del procés.