BPM, la tecnologia per a millorar els processos de negoci