SALICA automatitza els enviaments de factures a clients amb eBit 400