L’automatització, una tecnologia transversal a les empreses