La presència de la gestió documental en el treball híbrid