Gestió documental, una forma de transformació digital