Biton firma un acord de col·laboració amb Consultha